• Miejsce na reklame.

Najnowocześniejszą oraz w najwyższym stopniu rozwijającą się branżą przemysłu komunikacyjnego jest z pewnością przewóz lotniczy – Lotnisko Paryż Beauvais. Transport powietrzny rozpoczął swoją poszerzoną działalność tuż po II wojnie światowej. W tym czasie mocno zaczęły ze sobą rywalizować dwie globalne potęgi militarne, czyli Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Był to okres tzw. zimnej wojny, która napędzała oba kraje do podejmowania coraz nowszych działań na polu technologicznym oraz gospodarczym, dziś tą rolę przejął transport typu Lotnisko Beauvais. Motoryzacja była zdecydowanie domeną Stanów, lecz w produkcji samolotów Związek Radziecki nie ustępował. Dzisiaj, przewozy drogą powietrzną kierowane są przede wszystkim do osób i do realizacji przewozu drobnych przesyłek. Zdecydowanym liderem są dalej Stany Zjednoczone, których udział na międzynarodowym rynku przewoźników wynosi ok. 38% – Paryż charles de gaulle. Ta odmiana przewozu jest jedną z najbardziej bezpiecznych oraz przede wszystkim najszybszych. Ma jednak ograniczone możliwości funkcjonowania, z uwagi na wybitnie wysokie nakłady pieniężne, jakie wypada ponieść przy jej organizacji.

Categories: Turystyka

Comments are closed.